Hjem

Pasienten kjenner det på kroppen 

– du kjenner det på jobbhverdagen.

Lettere med Lifeness

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. 

5 x bedre

behandlingsresultat


Motivasjon er sentralt i livsstilsendringer.

Lifeness er utviklet av utøvende helsepersonell i norsk behandlingshverdag med mål om å forenkle oppfølging av mennesker med fedme – med motivasjon som viktigste suksessfaktor. Resultatet er bedre bruk av ressurser, redusert frafall i behandlingen og bedre resultater.


En pilotstudie fra UiT - Norges Arktiske Universitet viser at seks måneders behandling med Lifeness gir fem ganger så gode behandlingsresultater for pasienter med overvekt enn vanlig oppfølging. 

Lettere for alle parter

Suksessen bak Lifeness handler om to ting -presisjon og enkelhet.
Skyløsningen vår er spesialtilpasset  behandling av overvekt og livsstilsykdommer, og gir brukere og behandler verktøyene som gjør oppgavene deres enklere. 

PASIENT

Som bruker får du i appen et motiverende oppfølgingssystem som gir deg gode, overkommelige rammer, enkle funksjoner og løpende kontakt med ditt helsepersonell. Du kan logge bla. humør, vekt og måltider, eller andre variabler etter avtale med din kontaktperson.  • Enkel og sikker kommunikasjon med ditt dedikerte helsepersonell
 • Mulighet for daglig oppfølging og oppmuntring
 • Regelmessig kontakt (hver 5. dag) via ukentlige gjennomganger som øker motivasjon og fokus
 • Regelmessig veiing (hver 7. dag)
 • Sømløs og stedsuavhengig oppfølging
 • En tettere behandling som føles mer personlig
 • Integrasjon med andre apper og IoT løsninger

HELSEPERSONELL

Som helsepersonell får du et enkelt og grafisk kontrollpanel hvor du har oversikt over pasienter, deres vektlogg, feedback og statistikk. Det gir deg innsikt i hvem som kan ha behov for oppmerksomhet, om humøret har falt, om de har vektendring eller logger lite data. Du kan sortere og kommunisere på kriterier – én til én eller til flere. • Mulighet for å gi mer effektiv og personlig behandling 
 • Enkel kommunikasjon med grupper av pasienter 
 • Bedre samhandling med annet helsepersonell
 • God oversikt over pasientgrupper for bedre prioritering
 • Enklere å motivere pasienter som står i fare for å falle fra
 • Motiverende statistikkverktøy som gir bedre pasientinnsikt
 • Integrasjon mot andre apper og IoT løsninger
 • Videomøte
 • Kartlegging og spørreundersøkelse

KLINIKK & 
KOMMUNER


Som organisasjon får dere et verktøy som sikrer bedre behandlingsresultater gjennom effektiv og sømløs behandling av pasienter. Løsningen er tidsbesparende for helsepersonell og muligjør regelmessig oppfølging når pasienten er hjemme.
I tillegg får dere verdifull innsikt og statistikk. Din organisasjon får innføring i effektive måter å bruke løsningen på, slik at dere får mest mulig ut av den.  • Mulighet til å behandle flere pasienter
 • Optimalisert bruk av ressurser
 • Motiverende statistikkverktøy som gir bedre klinisk innsikt (vs. manuell logging)
 • Ny giv både blant pasienter og ansatte
 • Mer effektiv behandling gjennom bruk av innovativ teknologi
 • Redusert frafall
 • Mer attraktivt for brukere (pasienter)
 • Spørreundersøkelse og evaluering direkte i systemet

Lifeness ble startet i 2018 av en lege innen behandling av livstilssykdommer og en gründer fra treningsbransjen. Siden oppstarten har løsningen gjennomgått en rekke utviklingsprosesser og beta-tester med innspill og tilbakemeldinger fra helsepersonell og pasienter. Lifeness er tilknyttet Helseinkubatoren Aleap og Norway Health Tech i Forskningsparken i Oslo samt Norinnova i Tromsø,  Norwegian Smart Care Cluster og Kupa.


Vekttap og økt livskvalitet som samfunnseffekt

Lifeness er en sosial entreprenør – noe som betyr at vi som selskap styrer systematisk mot mål om samfunnseffekt på like linje med økonomisk effekt. Som kjent er overvekt nøkkelen til en rekke livstilsrelaterte sykdommer og en av våre aller største samfunnsutfordringer. Gjennom å forenkle behandling av overvekt og livsstilssykdommer vil vi bidra positivt for enkeltmennesker og behandlere, så vel som for samfunnet.

Vi har lært leksa vår

– svaret ble Lifeness

Team


Maria Arlén Larsen MD, PhD, CMO & grunnlegger 

Maria Arlén er lege med overvekt, vekttap og livsstilssykdommer som spesialfelt gjennom sin doktorgrad, overvektsutdanning fra Harvard University og daglig klinisk arbeid. Marias mange års kompetanse innen overvekt har vært avgjørende i utviklingen av flere private overvektsklinikker og fedmeteam innen spesialiserthelsetjenesten.


Epost: maria@lifeness.no Solvor Øverlien Magi, CEO  & grunnlegger

Solvor har mer enn 30 års ledererfaring fra selskaper som SATS, Savo, Holmris B8 og EVO. Hun har bidratt til oppstarten av flere suksesselskaper som Circle Innovation, Senzie, SHE og EVO. Hun var også tidligere medeier og driftet fire SATS sentre. Hun har lang erfaring innen teknologiprosjekter slik som medlem- og betalingssystemer for SATS og EVO.


Epost: solvor@lifeness.no

Jeanette Roede, CRM

Fysioterapeut og livsstilscoach med lang erfaring innen vekt, kosthold- og livsstilsbransjen som eier og leder i Roede As (tidligere Grete Roede AS) med ansvar for blant annet utvikling av kursledere, Pr- og markedsføring og ansvar for konseptutvikling. Hun har de siste årene jobbet som konsulent for oppstartsbedrifter før hun ble en del av teamet i Lifeness.


Epost: jeanette@lifeness.no 

HVORDAN  KAN  VI  HJELPE  DEG?